Аюултай ачаа тээвэр

Алтай Ложистик ХХК нь 2019.7.3-ны өдөр МУ-ын ЦЕГ-аас олгосон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэх” тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээрээс Аюултай ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тусгай зориулалтаар 25 ачааны автомашин тоноглож, МУ-ын автотээврийн газрын хяналт шаардлагын дагуу Аюултай ачаа тээвэр гүйцэтгэж байна.