Чингэлэг тээврийн онцгой үнийн санал

Алтай Ложистик ХХК эрхэм үйлчлүүлэгчидээ доорх чиглэлүүдээс ирэх чингэлэг тээвэрт онцгой үнэ санал болгож байна.

ЯПОН улсаас МОНГОЛ улс руу чингэлэг тээвэр

20 тонны чингэлэг - 2200$

40 тонны чингэлэг - 2750$

СОЛОНГОС улсаас МОНГОЛ улс руу чингэлэг тээвэр

20 тонны чингэлэг - 1950$

40 тонны чингэлэг - 2800$

Мөн 3 дахь удаагийн чингэлэг тээврээс эхлэн кредит 50 хоног олгож байна.

Дээрх үнийн саналд дотоод зардал шингэсэн болно.

Утас: 77336677, 89004631, 89004641, 89004651

Имэйл: info@altailogistic.mn