АЮУЛТАЙ АЧААНЫ ТЭЭВЭР

Тэсрэх аюултай, тэсэлгээнд хэрэглэх түүхий эд болох бордоо, тэсэлгээний хэрэгслийг тусгай зөвшөөрлийн дагуу, зориулалтын дагуу тоноглогдсон тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг. Бид аюултай ачаа тээвэрлэх хууль журмын дагуу шаардлагатай харуул хамгаалалт авч аюултай ачааны тээврийг найдвартай, түргэн шуурхай гүйцэтгэж байна.
Аюултай ачааны тээвэр захиалах утас: 8001-3607,  77336677
Имэйл: orders@altailogistic.mn