Мандах нуур уурхайн дахь тээврийн хэлтэс

“Алтай ложистик” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Мандах нуурын уурхай дахь тээврийн хэсэг нь 2017 оноос эхлэн “Их говь энержи” ХХК-ийн Мандах нуур уурхайгаас Ханги хилийн боомт хүртэл зайд антрацит нүүрс тээвэрлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.