Амжилт бүтээл

2020

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Ложистикийн цогц үйлчилгээг хангах гаалийн хяналтын талбай, баталгаат агуулахын бүтээн байгуулалтын ажил эхлүүлсэн

2019

Аюултай ачаан тээвэр

МУ-ын ЦЕГ-аас олгосон “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэх” тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээрээс Аюултай ачаа тээвэрлэлтийн ажил гүйцэтгэж эхэлсэн

2019

Агуулах

Дамжин өнгөрүүлэх агуулах ашиглалтанд оруулсан

2019

Парк шинэчлэлт

2019 оны 2 сард Уул уурхайн тээвэр 26 шинэ чирэгч, 50 чиргүүл, Хот хоорондын тээвэр 24 чирэгчээр парк шинэчлэлт хийсэн

2018

Парк шинэчлэлт

2018 он 7, 10-р сард нийтдээ 74 шинэ чирэгч, чиргүүлээр парк шинэчлэлт хийсэн

2018

Хот хоорондын тээвэр

Хот хоорондын тээвэрлэлтийн ажил гүйцэтгэж эхэлсэн

2017

Мандах Нуур Уурхайн тээвэр

“Их Говь Энержи” ХХК-ийн Мандах нуур уурхайгаас Ханги хилийн боомт хүртэл антрацит нүүрс тээвэрлэлтийн ажил

2017

Олон улсын тээвэр зууч

2017 он Сэргээн босголтын хэсгээс 134 чирэгч, 164 чиргүүл Нийт 298 тээврийн хэрэгсэл засварлагдан гарсан

2017

Олон улсын тээвэр зууч

2017 он Сэргээн босголтын хэсгээс 134 чирэгч, 164 чиргүүл Нийт 298 тээврийн хэрэгсэл засварлагдан гарсан

2017

Сэргээн босголт

2017 онд Сэргээн босголтын хэсгээс 134 чирэгч, 164 чиргүүл Нийт 298 тээврийн хэрэгсэл засварлагдан гарсан

2016

Хувьд шилжүүлэх төсөл

2016 оноос жолооч нарт тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг нь хувьд шилжүүлж, жолооч нарын өөрийн өмч болгож эхэлсэн

2013-2014

Таян Нуур Уурхайн тээвэр

“Алтайн Хүдэр” ХХК-ийн Таяннуур уурхайгаас улсын хилийн Бургастайн боомт хүртэл төмрийн хүдрийн баяжмал тээвэрлэлтийн ажил

2013

Алтай ложистик ХХК

Монголын 100 хувь хөрөнгө оруулалттайгаар үүсгэн байгуулагдсан