Хот хоорондын тээвэр

Бид Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байрлах бүх хот, аймаг, сумаас таны ачааг найдвартай, түргэн шуурхай автомашин болон төмөр замаар тээвэрлэдэг. Мөн тээвэрлэлттэй холбоотой бэлтгэл ажил, замын нөхцөл байдал, тээврийн хэрэгслийн төлөвлөгөө гэх мэт зөвлөгөө өгч тээвэрлэлтийг саадгүй хэрэгжүүлэхэд туслах болно.


Та тээвэрлэлтэндээ дараах асуултуудыг анхаараарай.


* Ачааны жин тонн хэтэрсэн, хэтрүү овор хэмжээтэй эсэх
* Тусгай тээврийн хэрэгсэл шаардлагатай эсэх
* Тээвэрлэлтийн замын нөхцөл байдал хүнд, улирлын шинж чанартай эсэх
* Ачилт, буулгалт хийх зааварчилгаа
* Ачааны бэхэлгээ, сав баглаа боодол
* Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх


Эдгээр асуудлууд болон бусад бүх тээвэрлэлтэнд тань гарч байгаа асуудлуудыг манай мэргэжлийн хамт олонтой зөвлөлдөх боломжтой.