Аюултай ачаа тээвэр

Тэсрэх аюултай, тэсэлгээнд хэрэглэдэг түүхий эд болох бордоо, тэсэлгээний хэрэгсэлийг аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг. Аюултай ачаа тээвэрлэх хууль журмын дагуу шаардлагатай харуул хамгаалалт авч тээврийг найдвартай, түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг.

Тээвэрлэлт хийгдэж буй чиглэлүүд
- Улаанбаатар хотоос Говь-Алтай аймаг, Цээл сум, Таяннуур уурхайн тэсрэх хэрэглэлийн агуулах
- Улаанбаатар хотоос Дорноговь аймаг, Мандах сум, Мандахнуур уурхай тэсрэх хэрэглэлийн агуулах
- Дорноговь аймаг, Мандах сум, Мандахнуур уурхайн тэсрэх хэрэглэлийн агуулахаас Говь-Алтай аймаг, Цээл сум, Таяннуур уурхайн тэсрэх хэрэглэлийн агуулах