Аюултай ачаа тээвэр

                                                    

Манай компани нь тэсрэх аюултай, тэсэлгээнд хэрэглэдэг түүхий эд болох бордоо, тэсэлгээний хэрэгсэлийг аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөлтэй, тусгай зориулалтаар тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэлээр, аюултай ачаа тээвэрлэх хууль журмын дагуу шаардлагатай харуул хамгаалалт авч тээврийг найдвартай, түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг.

Манай компанийн тээвэрлэлт хийгдэж буй чиглэлүүд
- Улаанбаатар хотоос Говь-Алтай аймаг, Цээл сум, Таяннуур уурхайн тэсрэх хэрэглэлийн агуулах
- Улаанбаатар хотоос Дорноговь аймаг, Мандах сум, Мандахнуур уурхай тэсрэх хэрэглэлийн агуулах
- Дорноговь аймаг, Мандах сум, Мандахнуур уурхайн тэсрэх хэрэглэлийн агуулахаас Говь-Алтай аймаг, Цээл сум, Таяннуур уурхайн тэсрэх хэрэглэлийн агуулах

Та манай аюултай ачааны тээврийн талаар доорх утсаар холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 80013608, 77336677
Имэйл: orders@altailogistic.mn