Өөрөө явагч, автомашин тээвэр

Өөрөө явагч техникүүдийг (Автомашин, зам, барилга, уул уурхай, газар тариалангийн авто механизм гэх мэт) зориулалтын RORO буюу өөрөө явагчдад зориулсан усан онгоцоор тээвэрлэх нь хамгийн зардал багатай байдгаас гадна усан онгоцны давтамж ихтэй байдаг зэрэг давуу талтай.

                                                                   

Манай гүйцэтгэсэн том оврын болон өөрөө явах боломжтой техникүүдийн ихэнх хувь нь энэ төрлийн усан онгоцоор тээвэрлэгддэг.