Усан онгоцны чартер үйлчилгээ

Усан онгоцны чартер үйлчилгээ бол тээвэр захиалагчийн шаардлага, ачааны онцлогт зориулсан далайн тээврийн усан онгоц түрээсийн үйлчилгээ юм.

Манай компанийн хамт олон усан онгоц чартерын үйлчилгээнд өргөн туршлагатай бөгөөд тус тээврийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх болно.