Компанийн үзэл баримтлал

АЛСЫН ХАРАА

Найдвартай ложистикийн үйлчилгээгээр хөгжлийн түүхийг бүтээлцэнэ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдлөх цэгээс хүрэх цэг хүртэл бид хариуцна.

Хөдлөх цэгээс хүрэх цэгийг бид холбоно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС /ХХХ/

Хамт олон

Харилцагч

Хөгжил

УРИА /БББ/

Бид үнэ цэнийг тээвэрлэнэ

Би биш бид

Бид яг цагт нь